Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZAWIADOMIENIE 

O WALNYM  ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZO - WYBORCZYM

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „500-lecia Mikołaja Kopernika” w Mrągowie przy ul. Torowej 8 zawiadamia, że w dniu 18 kwietnia 2015 r. w Domu Działkowca w ROD „500-lecia M. Kopernika” odbędzie się

           WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO -WYBORCZE

Początek obrad Walnego Zebrania w  I  terminie o godz. 12,00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie  12,30

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze organów ROD udostępnione zostaną w dniach 13-17 kwietnia 2015 r. w godz. 16,00 – 17,00 w Domu Działkowca.

Proponowany porządek obrad:

   1. Otwarcie Zebrania.
   2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
   3. Zatwierdzenie porządku obrad.
   4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.
   5. Wybór Komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
   6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności  za 2014 r. i za kadencję.
   7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2014 r. i ocena za kadencję.
   8. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.
   9. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej ważność obrad.
   10. Dyskusja.
   11. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu.
   12. Zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej
   13. Wybory do Zarządu ,  Komisji Rozjemczej i Delegatów na konferencję OZ PZD
   14. Podjęcie uchwał  w sprawach: programu działania, opłat ogrodowych, terminów ich wnoszenia,  inwestycji i remontów, preliminarza finansowego na 2015 r.  itp.
   15. Sprawy różne.
   16. Zakończenie obrad.

                                                                                    ZARZĄD ROD

 

_____________________________________________________________________________________________________________

MATERIAŁY DO ZAPOZNANIA

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 2014 r. (część 1)   jpg
Sprawozdanie z działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 2014 r. (część 2)   jpg
Sprawozdanie z działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 2014 r. (część 3)   jpg
Sprawozdanie z działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie w okresie kadencji 2010-2014 r. (część 1)   jpg
Sprawozdanie z działalności Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie w okresie kadencji 2010-2014 r. (część 2)   jpg
Bilans ROD im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie na 31.12.2014 r.   jpg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ROD za okres 19.01.2014 - 31.12.2014 rok   jpg
Rachunek wyników rodzinnego ogrodu działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 19.01.2014 - 31.12.2014 rok.   jpg
Rachunek wyników rodzinnego ogrodu działkowego im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 19.01.2014 - 31.12.2014 rok.   jpg
Sprawozdanie finansowe z funduszu oświatowego ROD im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 19.01.2014 - 31.12.2014 rok.   jpg
Sprawozdanie finansowe z funduszu oświatowego ROD im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 19.01.2014 - 31.12.2014 rok.   jpg
 Sprawozdanie finansowe z funduszu rozwoju ROD im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 19.01.2014 - 31.12.2014 rok.   jpg
 Załącznik nr 1 do uchwały Krajowej Rady PZD nr 8/XXIII/2014 r. z dnia 11.12.2014 r. w spawie ewidencji prawa użytkowania wieczystego na potrzeby sporządzenia sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne PZD.   jpg
 Specyfikacja do kont rozrachunkowych (zespół 2) na dzień 31.12.2014 r.   jpg
 Umorzenie środków trwałych będących w ewidencji ROD 500 Lecia M.Kopernika w Mrągowie za rok 2014.   jpg
Protokół z kontroli działalności Zarządu i badanie sprawozdania finansowego ROD im. 500_lecia M.Kopernika w Mrągowie za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (część 1)             jpg
Protokół z kontroli działalności Zarządu i badanie sprawozdania finansowego ROD im. 500_lecia M.Kopernika w Mrągowie za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (część 2)   jpg
Protokół z kontroli działalności Zarządu i badanie sprawozdania finansowego ROD im. 500_lecia M.Kopernika w Mrągowie za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (część 3)   jpg
Protokół z kontroli działalności Zarządu i badanie sprawozdania finansowego ROD im. 500_lecia M.Kopernika w Mrągowie za okres od 19 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. (część 4)   jpg
Ocena działalności Zarządu ROD im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za okres kadencji 2010-2015. (część 1)   jpg
Ocena działalności Zarządu ROD im. 500-lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za okres kadencji 2010-2015. (część 2)   jpg

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

widok 3