Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „500-lecia Mikołaja    Kopernika” w Mrągowie zawiadamia, że w dniu  14 kwietnia 2018 r. w Domu Działkowca w ROD „500-lecia M. Kopernika” przy ul. Torowej 8 w Mrągowie odbędzie się:

 

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 12,00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 12,30

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

Materiały sprawozdawcze organów ROD udostępnione zostaną w dniach od 09 do 13 kwietnia 2018 r. w godz. 15,00 – 16,00 w Domu Działkowca.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2017 r.                                          

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 r.

9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2018 r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej ważność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu.

14. Zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej .

15. Podjęcie uchwał w sprawach: programu działania, opłat ogrodowych, terminów ich wnoszenia, inwestycji i remontów, preliminarza finansowego na 2018 r. itp.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

 

                                                                                  ZARZĄD ROD

 

Materiały do zapoznania.

 

Protokół z badania sprawozdania finansowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500 Lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za okres od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017r. jpg
  jpg
  jpg
  jpg
  jpg
  jpg
Dane składowe opłat w ROD im. „500-lecia Mikołaja Kopernika” w Mrągowie pdf icon

widok 3