Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

         

ZAWIADOMIENIE

O WALNYM ZEBRANIU SPRAWOZDAWCZYM

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „500-lecia Mikołaja    Kopernika” w Mrągowie przy ul. Torowej 8 zawiadamia, że w dniu 08 kwietnia 2017 r. w Domu Działkowca w ROD „500-lecia M. Kopernika” odbędzie się

WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

Początek obrad Walnego Zebrania w I terminie o godz. 12,00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie 12,30

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.


        Materiały sprawozdawcze organów ROD udostępnione zostaną w dniach od 03 do 07 kwietnia 2017 r. w godz. 15,00 – 16,00 w Domu Działkowca.


Proponowany porządek obrad:

 

1. Otwarcie Zebrania.

2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3. Zatwierdzenie porządku obrad.

4. Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.

5. Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków.

6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności za 2016 r.

7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016 r.

9. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2017 r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej ważność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu.

14. Zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej .

15. Podjęcie uchwał w sprawach: programu działania, opłat ogrodowych, terminów ich wnoszenia, inwestycji i remontów, preliminarza finansowego na 2017 r. itp.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

                                                                                  ZARZĄD ROD

 

Materiały do zapoznania.

 

Bilans ROD im. 500 Lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie na 31.12.2016. pdf icon 
Rachunek zysków i strat Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500 Lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 2016 rok.  pdf icon
Sprawozdanie finansowe z funduszu oświatowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500 Lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 2016 rok.  pdf icon
Sprawozdanie finansowe z funduszu rozwoju Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500 Lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za 2016 rok.  pdf icon
Protokół z badania sprawozdania finansowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. 500 Lecia Mikołaja Kopernika w Mrągowie za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. pdf icon

widok 3