Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na ich używanie, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

ZAWIADOMIENIE 

O WALNYM  ZEBRANIU  SPRAWOZDAWCZYM

 

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „500-lecia Mikołaja    Kopernika” w Mrągowie przy ul. Torowej 8 zawiadamia, że w dniu 16 kwietnia 2016 r. w Domu Działkowca w ROD „500-lecia M. Kopernika” odbędzie się

 

WALNE  ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE

 

Początek obrad Walnego Zebrania w  I  terminie o godz. 12,00.

W przypadku braku wymaganej ilości członków PZD, Walne Zebranie odbędzie się w II terminie o godzinie  12,30

 

Zgodnie z § 62 ust. 1 Statutu PZD uchwały Walnego Zebrania odbytego w II terminie są ważne bez względu na liczbę członków PZD obecnych na zebraniu.

 

Materiały sprawozdawcze organów ROD udostępnione zostaną w dniach od 09 do 15 kwietnia 2016 r. w godz. 15,00 – 16,00 w Domu Działkowca.

 

Proponowany porządek obrad:

 

1.  Otwarcie Zebrania.

2.  Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.

3.  Zatwierdzenie porządku obrad.

4.  Zatwierdzenie regulaminu Walnego Zebrania.

5.  Wybór Komisji Mandatowej i Uchwał i Wniosków.

6.  Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności  za 2015 r.                                                

7.  Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015 r.

9.  Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.

10. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej ważność obrad.

12. Dyskusja.

13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu.

14. Zatwierdzenie sprawozdań Komisji Rewizyjnej .

15. Podjęcie uchwał  w sprawach: programu działania, opłat ogrodowych,

      terminów ich wnoszenia,  inwestycji i remontów, preliminarza

      finansowego na 2016 r.  itp.

16. Sprawy różne.

17. Zakończenie obrad.

 

                                                                                    ZARZĄD ROD

                                                                             

 

_____________________________________________________________________________________________________________

MATERIAŁY DO ZAPOZNANIA

 

Bilans ROD im "500 - Lecia Mikołaja Kopernika" w Mrągowie na 31.12.2015 r.   jpg
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego ROD za 2015 rok.   jpg
Rachunek zysków i strat ROD w Mrągowie za 2015 rok.   jpg
Rachunek zysków i strat ROD w Mrągowie za 2015 rok.   jpg
Sprawozdanie finansowe z Funduszu Oświatowego ROD w Mrągowie za 2015 rok.   jpg
Sprawozdanie finansowe z Funduszu Oświatowego ROD w Mrągowie za 2015 rok.   jpg
Sprawozdanie finansowe z Funduszu Rozwoju ROD w Mrągowie za 2015 rok.    jpg
Sprawozdanie finansowe z Funduszu Rozwoju ROD w Mrągowie za 2015 rok.   jpg
Część opisowa do Bilansu za 2015 rok.   jpg
Specyfikacja do kont rozrachunkowych (zespół 2) 2015 r.   jpg
Zestawienie sald wg stanu na dzień 31.12.2015 r.    jpg
Protokół z badania sprawozdania finansowego ROD im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Cz. 1   jpg
Protokół z badania sprawozdania finansowego ROD im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Cz. 2   jpg
Protokół z badania sprawozdania finansowego ROD im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Cz. 3   jpg
Protokół z badania sprawozdania finansowego ROD im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Cz. 4   jpg
Protokół z badania sprawozdania finansowego ROD im. 500-lecia M. Kopernika w Mrągowie za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Cz. 5             jpg

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

widok 3